Problemi sa psorijazom

Od psorijaze u Srbiji boluje oko 160.000 osoba mada broj pacijenata nije u potpunosti definisan jer nema kompletnog uvida. Skoro svaki deseti čovek ima gen za psorijazu ali ne oboli svako od njih.
Zimski meseci i hladnoća donose pogoršanje tegoba psorijaze i sve učestalije tegobe. Pored hladnoće i nedostatka sunčanih dana koji pogoduju terapiji ove bolesti do pogoršanja stanja dovode i virusne infekcije, bakterijske, pojedini lekovi poput betablokatora, nesteroidnih antinflamatornih lekova, soli litijuma takođe dovode do pogoršanja ove bolesti. Razne povrede, takođe mogu izazvati nastanak psorijaze.
Ipak, smatra se da je stres glavni izazivajući faktor.Istraživanja su pokazala da od psorijaze obolevaju osobe koje imaju sklonosti ka kardiovaskularnim bolestima, zatim hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća, depresiji, anksioznosti … kao i osobe koje u velikoj meri konzumiraju alkohol, puše i na taj način narušavaju svoje zdravstveno stanje.
Psorijaza je autoimuna, hronična, sistemska bolest, kod koje organizam ne prepoznaje sopstvene ćelije, a usled imunološkog poremećaja, dolazi do kožnih promena. Kada se pojavi bolest, može da se zaleči, da se kontroliše, ali su mogući ređi ili češći recidivi, odnosno epizode pogoršanja.