Posts

Gljivične infekcije kože

Prepoznajte i savladajte gljivične infekcije kože Gljivične infekcije kože se mogu javiti u svim starosnim dobima. Gljivične infekcije kože koje zahvataju kožu obraslu dlakom su jako komplikovanije i teže se sprovode principi terapije.…